Upitnik za informativnu ponudu za fotonaponske (solarne) elektrane.

Polja označena sa * su obavezna.

PREZIME I IME / NAZIV TVRTKE *

ADRESA / SJEDISTE TVRTKE *

KONTAKT TELEFON *

EMAIL ADRESA *

ADRESA OBJEKTA ZA FN-ELEKTRANE *

VRSTA FN ELEKTRANE

GODIŠNJA POTROŠNJA Preporuka: Zatražite energetsku karticu od distributera električne energije.

MOGUĆA PLANIRANA POTROŠNJA U BUDUĆNOSTI

ŽELJENA SNAGA ZA FN ELEKTRANU

PLANIRANA POTROŠNJA GRIJANJA

U slučaju da razmišljate o električnom grijanju vlastitom električnom energijom. Imamo više idejnih rješenja i s našim partnerima možemo ponuditi izvršenje ili preporučiti idealan sustav za vaš objekt.

VRSTA OBJEKTA

ORIJENTACIJA KROVIŠTA

VRSTA POKROVA

VRSTA PODKONSTRUKCIJE

VELIČINA KROVIŠTA U formatu Duljina x Širina x Visina ili m2 (npr. 10m x 5m x 3m)

VISINA OBJEKTA Od tla do krova (u metrima)

VISINA OBJEKTA Od tla do sljemena (u metrima)

OBJEKTI KOJI PRAVE SJENU NA KROVIŠTU

MJESTO MONTAŽE PRETVARAČA

UDALJENOST PRETVARAČA OD MODULA Preporuka: što bliže.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

VRSTA PRIKLJUČKA

ZAKUPLJENA SNAGA

DA LI ORMARIĆ ZA STRUJU IMA PREDVIĐENO MJESTO ZA JOŠ JEDNO BROJILO?

ŽELJENO VRIJEME REALIZACIJE PROJEKTA

PRAĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I SVIH PARAMETRI RADA FN-ELEKTRANE Preporuka: WiFi nadzor.

NAČIN FINANCIRANJA

OSIGURANJE OD ŠTETE

DODATNA PITANJA, NAPOMENE, KOMENTARI I SL.

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA *

POTPIS ISPUNITELJA UPITNIKA *

Molimo Vas da upitnik ispunite što detaljnije i točnije radi preciznijeg izračuna ponude.

Prema Pravilniku o zaštiti podataka GDPR svi podaci se čuvaju u tajnosti i koristit će se isključivo za potrebe izrade ponude i projekte SE.